Výška školného platná pre AR 2018/2019 aj s možnosťou mesačných platieb