Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti na SEVS Je realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov. Hlavným cieľom ŠVOČ je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov a individuálny rozvoj tvorivých schopností a talentu študentov. Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia. ŠVOČ sa realizuje formou tímovej alebo individuálnej tvorivej činnosti študentov. Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov prezentované na celoškolskej súťaži ŠVOČ.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Peter Brunovský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ – asistent
Referent pre vedu a výskum
tel.:+421 34 696 52 24
email: p.brunovsky@sevs.sk